Uslovi korišćenja

Korišćenjem BalkaPress Media Portala ili servisa BalkaPress.com (u daljem tekstu „BalkaPress.com“), pristajete na određene uslove i pravila (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja“) koji su navedeni u daljem tekstu.

Pravilnik za postavljanje sadržaja korisnika

Sastavni deo Uslovakorišćenja BalkaPress.com Portala je Pravilnik za postavljanje sadržajakorisnika.

Linkovi na BalkaPress.com

Sajtovi koji se na BalkaPress.com pojavljuju u vidu rezultata pretraživanja ili kao linkovi na stranicama BalkaPress.com, delo su osoba sa kojima BalkaPress.com nema nikakve veze, niti ima kontrolu nad njima. Linkovi koji se pojavljuju u okviru rezultata pretraživanja formiraju se automatskim procesima indeksiranja pomoću računara. BalkaPress.com ne može i ne proverava sajtove koji se indeksiraju. Prilikom pretraživanja pomoću BalkaPress.com, mogu se dobiti rezultati i linkovi ka sajtovima koji za nekoga mogu da budu za osudu, neprikladni ili uvredljivi. BalkaPress.com ne može da garantuje da se u rezultatima pretraživanja ili na stranicama sajta neće pojaviti sadržaj koji je za nekoga neželjen ili neprikladan, i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj bilo kog sajta uključenog u rezultate pretraživanja ili na bilo koji drugi način linkovanog sa BalkaPress.com.

Dozvoljeno je samo lično korišćenje

BalkaPress.com je namenjena isključivo vašem ličnom, nekomercijalnom korišćenju. Nije dozvoljeno korišćenje BalkaPress.com radi prodaje proizvoda ili usluga, ili za povećanje posećenosti vašeg sajta u komercijalne svrhe, kao što je prodaja reklamnog prostora. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima sadržaja ili servisa BalkaPress.com bez dozvole, uključujući preoblikovanje sadržaja i objavljivanje na drugim sajtovima, ili „preslikavanje“ početne strane BalkaPress.com, strana sa rezultatima pretraživanja, niti bilo koje druge strane BalkaPress.com na nekom drugom sajtu. Nije dozvoljeno „meta-pretraživanje“ BalkaPress.com. Ukoliko servise BalkaPress.com želite da upotrebite u komercijalne svrhe, za to je neophodan poseban ugovor unapred, pre početka komercijalnog korišćenja. Kontaktirajte nas radi  više informacija o tome.

Nisu dozvoljeni automatski upiti

Zabranjeno je automatsko zadavanje upita sistemu BalkaPress.com, bez prethodne pismene dozvole BalkaPress.com. Imajte u vidu da automatsko zadavanje upita podrazumeva, između ostalog, i:

  • korišćenje softvera koji automatski šalje upite radi provere ranga nekog sajta u rezultatima pretraživanja BalkaPress.com, za različite ključne reči;
  • „meta-pretraživanje“ BalkaPress.com;
  • „Offline“ pretraživanje BalkaPress.com.

Molimo vas da ne tražite od BalkaPress.com dozvolu za „meta-pretraživanje“ radi sprovođenja istraživačkog projekta, jer će takve molbe biti odbijene.

Politika privatnosti

Klikniteovde da biste dobili  više informacija o politici privatnosti BalkaPress.com.

Promene uslova korišćenja BalkaPress.com

BalkaPress.com može da promeni ili ukine servise s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, uključujući pravo da ukine servise sa najavom ili bez nje, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da uslove korišćenja menjamo s vremena na vreme, bez najave. Molimo vas da s vremena na vreme posetite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama.

Poricanje garancija

BalkaPress.com ne daje nikakve garancije, niti je odgovorna za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na BalkaPress.com. BalkaPress.com nije odgovorna za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. BalkaPress.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću BalkaPress.com.
BALKAPRESS.COM, I SVI SADRŽAJI, INFORMACIJE, PROIZVODI I SERVISI KOJI SE POJAVLJUJU U OKVIRU SERVISA BALKAPRESS.COM DOSTUPNI SU „ONAKVI KAKVI SU“, BEZ IKAKVIH GARANCIJA U BILO KOM SMISLU. BALKAPRESS.COM SE IZRIČITO ODRIČE SVIH IZRAŽENIH, PODRAZUMEVANIH ILI PROPISANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE TRGOVINE, POGODNOSTI ZA ODGOVARAĆU NAMENU I PROTIV PREKRŠAJA INTELEKTUALNIH PRAVA. NE GARANTUJEMO SIGURNOST, POUZDANOST, NEPREKIDNOST I PERFORMANSE BALKAPRESS.COM. NE GARANTUJEMO ZA USLUGE ILI PROIZVODE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU BALKAPRESS.COM ILI LINKOVA ILI REKLAMA NA NJOJ, KAO NI ZA BILO KAKVE INFORMACIJE ILI SAVETE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU BALKAPRESS.COM.
KORIŠĆENJEM BALKAPRESS.COM PRIHVATATE PUNU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU ZBOG INFORMACIJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU BALKAPRESS.COM, ZA ŠTETU NASTALU UČITAVANJEM FAJLOVA I DOKUMENATA NA VAŠ RAČUNAR, I ZA BILO KOJI DRUGI VID ŠTETE NASTAO ZBOG BILO KAKVIH SADRŽAJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU BALKAPRESS.COM.

Ograničenje odgovornosti

NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA BALKAPRESS.COM NEĆE BITI ODGOVORNA NIJEDNOM KORISNIKU, U SMISLU NJENOG PRAVILNOG ILI NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA ILI OSLANJANJA NA BalkaPress.com. NA ZAHTEVE KOJI PROIZLAZE IZ OVOG UGOVORA ILI SU TEMA OVOG UGOVORA PRIMENJUJE SE OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U SMISLU SPREČAVANJA NAKNADA ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, HAVARIJSKU, POSLEDIČNU, SPECIJALNU, KAZNENU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE TAKAV ZAHTEV BAZIRAN NA GARANCIJI, UGOVORU, UVREDI (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ILI NA DRUGI NAČIN (ČAK I AKO JE BALKAPRESS.COM OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA). OVAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMENJUJE SE BILO DA ŠTETA PROISTIČE IZ PRAVILNOG I NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA BALKAPRESS.COM ILI OSLANJANJA NA BALKAPRESS.COM, ZBOG NEMOGUĆNOSTI DA SE KORISTE SERVISI BALKAPRESS.COM, ILI ZBOG PREKIDA, OBUSTAVLJANJA ILI OKONČANJA RADA SERVISA BALKAPRESS.COM (UKLJUČUJUĆI I SLUČAJEVE GDE JE RAZLOG ZA TO TREĆE LICE). OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMENJUJE SE U SMISLU ŠTETE ZBOG DRUGIH INFORMACIJA, SERVISA, USLUGA, SAVETA ILI PROIZVODA DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU LINKOVA ILI REKLAMA NA BALKAPRESS.COM. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TAKOĐE SE ODNOSI NA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMENE PROIZVODA I USLUGA, GUBITAK PROFITA, ILI GUBITAK PODATAKA, BEZ OBZIRA NA PRAVILNO ILI NEPRAVILNO FUNKCIONISANJE BALKAPRESS.COM. TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI DALJE SE ODNOSI I NA SVE INFORMACIJE, USLUGE I PROIZVODE KOJI SE POJAVLJUJU NA BALKAPRESS.COM, ILI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANI SA BALKAPRESS.COM.
Ni pod kojim okolnostima BalkaPress.com nije odgovorna za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa njom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnja trećih lica i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

Zahtevi za uklanjanje linkova

BalkaPress.com povremeno dobija zahteve za uklanjanje linkova iz indeksa. U ovakvim slučajevima, BalkaPress.com se rukovodi sledećim principima:
Indeks BalkaPress.com sastoji se od informacija koje su automatski prikupljene i koje nisu unapred pregledali ljudi. S obzirom na ogromnu količinu informacija o sajtovima koje se često menjaju, dopunjuju i brišu, BalkaPress.com ne može, ne pregleda i ne kontroliše sadržaj indeksa. Zato operater sajta mora sam da obezbedi da se njegov sajt ili neki njegov deo ne nađu u indeksu BalkaPress.com, što može da uradi ili (1) sprečavanjem pristupa sajtu, ili (2) uklanjanjem sajta sa interneta.

Razne odredbe