Pravilnik za postavljanje sadržaja.

Ovaj pravilnik odnosi se na opšte uslove postavljanja korisničkog sadržaja na BalkaPress.com Portalu. BalkaPress.com zadržava pravo da ga u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga izmeni, i to uz prethodno obaveštenje ili bez njega.

BalkaPress.com podstiče duh tolerancije, kulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere radi unapređenja uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim korisnicima Interneta.

Korisnici servisa BalkaPress.com dužni su da se, pored uobičajenih normi korektnog i civilizovanog ponašanja, pridržavaju i dolenavedenih odredaba ovog pravilnika (koje važe za sve raspoložive servise BalkaPress.com), uključujući eventualne dopune i izmene, i podstiču ostale korisnike da ih se pridržavaju.

Opšte preporuke

 • Budite iskreni
 • Budite originalni i duhoviti
 • Budite tolerantni i odmereni
 • Negujte sopstveni stil izražavanja
 • Dobro razmislite pre nego što bilo šta napišete, jer se „pisana reč ne može vratiti“
 • Pažljivo odaberite ime ili nadimak kojim ćete pospisivati sve svoje poruke i nemojte menjati svoj potpis

Šta je zabranjeno?

 • postavljanje besmislenih, nejasnih sadržaja i sadržaja koji su sami sebi svrha
 • banalna komunikacija (kratka, površna svakodnevna komunikacija nalik na razgovor uživo, tzv. chat)
 • diskriminacija po bilo kom osnovu, a naročito po nacionalnom poreklu ili identitetu, veroispovesti, invaliditetu (psihičkom ili fizičkom), starosti, polu, seksualnoj orijentaciji, rasi ili etničkom poreklu, boji kože, političkom ili drugom uverenju, imovinskom stanju, kulturi, jeziku
 • narušavanje autorskih prava, posredno ili neposredno, odn. postavljanje autorskih dela (knjige, članci, računarski programi, muzika, filmovi i dr) shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima, kao i linkova ka njima
 • postavljanje sadržaja koji nemaju lični pečat autora
 • postavljanje tekstova sa drugih sajtova od preko 2.000 karaktera (obavezno je navođenje izvora, autora, linka ka originalnom tekstu i ličnog komentara na tekst)
 • linkovanje ka drugim sajtovima u smislu njihove promocije, osim kada se radi o odgovorima na postavljena pitanja drugih posetilaca
 • skaredan sadržaj, uključujući pornografske, perverzne i pedofilske sadržaje i linkove ka njima
 • postavljanje seksualno eksplicitnih slika
 • postavljanje erotskih-umetničkih slika osoba mlađih od 18 godina
 • vulgarno i neprimereno izražavanje
 • vređanje, omalovažavanje, govor mržnje i svaki vid provokacije: BalkaPress.com zadržava pravo da upozori druge korisnike na potencijalno uvredljiv sadržaj ili da ga trajno ukloni.
 • klevete, pretnje, uznemiravanje i proganjanje,
 • sadržaji koji su u vezi sa okultizmom, misticizmom, nadrimedicinom, sektaštvom, vradžbinama, bajanjem, ritualima, astralnom projekcijom, prizivanjem duhova i demona, magijom, hipnozom, regresijom vraćanja u prošli život, proricanjem sudbine, kao i slični sadržaji kojima se želi postići tzv. natprirodno ili vantelesno iskustvo i doživljaji, ili kojima se manipuliše ljudskom podsvešću.
 • promocija sajtova, prozvoda ili sadržaja koji omogućavaju ilegalan pristup ili modifikaciju softvera, servera, sajtova, mobilnih telefona ili sistema, odnosno uređaja koji nude sadržaje
 • sadržaj uperen protiv bilo koje organizacije ili osobe (javne, privatne, ugrožene ili manjinske)
 • obelodanjivanje poverljivih, ličnih ili finansijskih podataka (npr. brojeva platnih kartica, matičnih brojeva, brojeva ličnih karata, vozačkih dozvola…), kao i lozinki drugih korisnika, njihovih korisničkih imena, brojeva telefona, adresa i e-adresa
 • promocija zarada u vidu lanaca sreće, piramidalnih i drugih sličnih sistema
 • višestruko postavljanje poruka/komentara iste ili semantički slične sadržine
 • skretanje sa teme diskusije
 • podsticanje svađe
 • izrugivanje nad javnim ličnostima, nekadašnjim i aktuelnim vladarima i sl.
 • odgovaranje na uvrede istom merom
 • posredno ili neposredno pozivanje na nasilje, kriminalna i kažnjiva dela, ili podržavanje takvih i sličnih dela
 • promocija nacizma, fašizma, sektaštva i isticanje njihovih obeležja
 • promocija bilo kakvih organizacija, političkih partija, njihovih lidera ili članova
 • sadržaj koji na ma koji način ima veze s piratskim softverom ili linkovima ka njemu
 • podsticanje ilegalnih aktivnosti ili rasizma, uključujući instrukcije i diskusije o tome
 • slanje neželjene pošte (SPAM): uporno nastojimo da na svaki način sa svog sajta uklonimo SPAM, koji, uopšte uzev, podrazumeva sadržaj kreiran prvenstveno radi manipulisanja rezultatima pretraživanja, ili generisanja zarade ili saobraćaja pomoću lažnih sredstava. Pravilnik za postavljanje sadržaja korisnika ne dopušta dolenavedene vrste SPAM-a, ali imajte na umu da ta lista nije sveobuhvatna:
  • neželjeni komentari: ručno ili automatski postavljeni komentari na članak čiji je jedini cilj uvećanje saobraćaja tog sajta
  • prosleđivanje SPAM-a: slanje preusmeravanjem saobraćaja (linkova) na sajt radi uvećanja saobraćaja tog sajta
  • prikrivanje (cloaking): programsko skrivanje sadržaja sajta radi indeksiranja sadržaja na pretraživačima iako nije vidljiv
  • automatsko kreiranje sadržaja: kreiranje sadržaja pomoću skriptova radi stvaranja lažnih prihoda ili manipulisanja rezultatima pretrage
 • korišćenje naziva, nadimaka i potpisa kojima se vrši diskriminacija i kojima se vređa po polnom, rasnom, verskom, nacionalnom osnovu, po osnovnu seksualne orijentacije i po bilo kom drugom osnovu, a naročito korišćenje naziva, nadimaka i potpisa sa pedofilskom konotacijom
 • korišćenje nadimaka ili potpisa i postavljanje sadržaja koji, u delovima ili celini, aludiraju ili pozivaju, posredno ili neposredno, na destabilizovanje ili rušenje ustavnog poretka
 • lažno predstavljanje: ukoliko korisnik izabere korisničko ime koje je skaredno, nepristojno, uvredljivo ili svojim nazivom aludira na javnu porugu i omalovažavanje bilo koje ličnosti, BalkaPress.com zadržava pravo da ga, bez prethodnog obaveštenja, izmeni ili obriše, obriše sve poruke korisnika i ukine mu pristup servisima.
 • vikanje (korišćenje velikih slova)
 • pisanje nečitljivim ili iritirajućim stilom
 • slanje komentara reč po reč ili chat-ovanje
 • odgovaranje reda radi, tj. pisanje jednoličnih komentara, npr. „slažem se“
 • protivzakoniti sadržaji, npr. „pecanje“ (phishing), koje se koristi za krađe lozinki korisnika
 • sadržaji namenjeni komercijalnom korišćenju, posredno i neposredno
 • postavljanje pamfleta
 • sadržaji namenjeni istraživanju ili prikupljanju podataka
 • postavljanje sadržaja koji nisu na srpskom ili engleskom jeziku
 • postavljanje sadržaja koji promovišu pivo ili žestoka alkoholna pića
 • postavljanje sadržaja, tj. programa koji samostalno preuzimaju kontrolu i biraju telefonske brojeve.
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije sredstava za vatromete i pirotehniku
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije proizvoda koji dekodiraju kablovske i satelitske kanale radi besplatnog korišćenja
 • postavljanje sadržaja sajtova koji nisu dostupni
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije duvana i duvanskih proizvoda
 • postavljanje sadržaja sajtova koji nisu u skladu sa zakonskim propisima
 • postavljanje sadržaja koji promovišu ilegalne aktivnosti, uključujući izradu seminarskih, diplomskih i sličnih radova, kao ni instrukcije ili diskusije o tome
 • postavljanje sadržaja sajtova koji zahtevaju šifru za pristu
 • postavljanje sadržaja povezano sa klevetničkim ili aktivnostima uznemiravanja i upereno protiv bilo koje organizacije ili osobe (javne, privatne, ugrožene ili manjinske)
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije online kazina, sportskog klađenja, binga i sa ovim povezanih aktivnosti, s primarnim ciljem upućivanja na takve sajtove
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije lažnih isprava, pasoša, diploma i titula
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije lekova i preparata dozvoljeno je samo uz dostavljanje specifikacije, deklaracije i registracije proizvoda, kao i odobrenja za prodaju nadležnih institucija Srbije.
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije proizvoda ili usluga pomoću kojih se neposredno ili posredno sprovodi masovno reklamiranje upotrebom sledećih proizvoda za neželjenu poštu: 1)Elektronske liste koje nisu opcione 2) Softver ili servisi za masovno slanje elektronskih poruka 3)Masovno slanje poruka
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije čipova za modifikaciju, npr. čipova koji uklanjaju ugrađenu zaštitu autorskih prava
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije narkotika ili pomagala za konsumiranje narkotika. To podrazumeva narkotička pomagala, ilegalne narkotike i biljne narkotike
 • postavljanje sadržaja  u cilju promocije oružja, kao što su vatrena oružja, municija, „noževi skakavci“, „bokseri“ i sl.
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije proizvoda kao što su kokteli za pročišćavanje organizma od droge ili aditiva koji utiču na test urina
 • postavljanje sadržaja u vezi sa prikupljanjem novčanih sredstava
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije sajtova koji su redirekcije
 • postavljanje skraćenih linkova ka sajtovima (URL shortening)
 • postavljanje linkova za partnerski marketing (affiliate link)
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije prostitucije
 •  postavljanje sadržaja u cilju promocije sajtova sa nepotpunim i nedovršenim sadržajem ili sajtova koji po sadržaju ne odgovaraju usluzi ili proizvodu koji se promoviše.
 • postavljanje sadržaja  u cilju promocije blokatora radara, pokrivača za registarske tablice, uređaja koji mogu da menjaju semaforska svetla i drugih sličnih proizvoda
 • postavljanje sadržaja u vezi sa pornografskim/erotskim materijalom ili linkovima ka njemu. Nije dozvoljeno postavljanje sadržaja u cilju promocije dečje pornografije i sličnih ilegalnih sadržaja.
 • postavljanje sadržaja koje promoviše sajtove ili prozvode koji omogućavaju ilegalan pristup ili modifikaciju softvera, servera, sajtova, mobilnih telefona ili sistema, odnosno uređaja koji nude sadržaje.
 • postavljanje sadržaja koji promoviše proizvode koji su falsifikati ili imitacije drugih robnih marki
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije hakerisanja i obaranja sajtova. Sajtovi ne smeju sadržati uputstva niti opremu za ilegalan pristup ili promenu softvera, servera ili sajtova.
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije čudesnih izlečenja, npr. „Izlečite rak preko noći!“
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije sajtova sa izlaznim pop-up prozorima.
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije sajtova koji se hostuju na besplatnim domenima
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije  advokata, advokatskih i pravnih usluga
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije sajtova koji nemaju sopstveni domen
 • postavljanje sadržaja u cilju promocije sajtova sa isključivo ličnim sadržajem
 • sadržaji koji su na bilo koji drugi način neprikladni

Koji su avatari (sličice na profilima) zabranjeni?

Zabranjeno je koristiti avatare na kojima su:

 • državnici, političari, oficiri, vojnici i osobe koje su na ma koji način bile uključene u ratne sukobe, bez obzira na stranu u sukobu
 • osobe protiv kojih su bile podignute optužnice ili donesene presude za zločine, genocid, nacionalizam itd.
 • događaji ili natpisi koji se nedvosmisleno mogu protumačiti kao provokacija
 • sadržaji zabranjeni ovim pravilnikom

Strogo je zabranjen svaki vid promocije, uključujući posredno ili neposredno reklamiranje firmi, sajtova, štampanih izdanja, pojedinaca, proizvoda, usluga i sl. Ukoliko želite da se reklamirate, kliknite ovde.

Ne isključujući prethodno rečeno, BalkaPress.com i njene servise zabranjeno je koristiti za:

 • zloupotrebu, klevetu, napad, špijunažu, ugrožavanje i druge prekršaje
 • objavljivanje, postavljanje, slanje e-porukama, distribuiranje ili širenje neprikladnog, štetnog, pogrdnog, kažnjivog, skarednog, nedoličnog ili protivzakonitog sadržaja
 • slanje ili prenošenje štetnih datoteka, datoteka s virusima ili programa koji mogu naneti štetu korisničkom računaru, sajtu, softveru, hardveru ili telekomunakacionoj opremi
 • promociju ili pokušaj prodaje bilo kog dela servisa
 • slanje ili prenošenje piramidalnih sistema, neželjene pošte (spam), reklama, promotivnog materijala i raznih sistema lake zarade
 • preuzimanje i prenošenje protivzakonitih podataka
 • krivotvorenje autorskih prava, zvaničnih logotipa i oznaka ili izvornog koda programa i drugih aplikacija
 • ograničenje ili zabranu korišćenja bilo kog javnog dela sajta bilo kom korisniku
 • prikupljanje ličnih podataka o dugim korisnicima
 • prikupljanje finansijskih sredstava, posredno ili neposredno
 • ometanje ili narušavanje rada sajta, njegovih servisa ili mreže
 • lažno predstavljanje (kao predstavnik BalkaPress.com, vlasti, udruženja ili kao bilo koji drugi pojedinac)
 • falsifikovanje zaglavlja sajta ili manipulisanje oznakama i drugim podacima radi krivotvorenja izvora sadržaja na sajtu ili radi manipulisanja izgledom sajta
 • preduzimanje akcija koje bi mogle opteretiti naš sistem
 • učešće u bilo kakvim nezakonitim radnjama

BalkaPress.com zadržava pravo, mada nema obavezu, da u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga, uz prethodno obaveštenje ili bez njega, preduzme neku od dolenavedenih akcija:

 • ograniči ili ukine pristup servisu
 • izmeni, obustavi ili trajno ukine servis
 • odbaci, premesti ili ukloni bilo koji postavljen sadržaj iz bilo kog razloga
 • odbaci, premesti ili ukloni bilo koji sadržaj sajta
 • deaktivira ili ukloni korisnički nalog i druge relevantne podatke i datoteke u okviru njega
 • ograniči korišćenje sajta

Kršenje navedenih pravila povlači sankcionisanje korisnika uz prethodno poslatu opomenu ili bez nje:

 • brisanjem pojedinih ili svih njegovih poruka/komentara
 • zabranom pristupa

BalkaPress.com ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj korisnika, bilo da je javno postavljen ili privatno prenesen (poruke, komentari i drugi sadržaj dostupan na BalkaPress.com ili poslat putem BalkaPress.com). Za sav svoj sadržaj odgovorni su jedino korisnici.

Postavljanjem sadržaja na BalkaPress.com, dajete besplatno, neprekidno i neopozivo pravo i dozvolu BalkaPress.com da koristi, reprodukuje, koriguje, menja, dorađuje, objavljuje, prevodi, koristi za objavljivanje, bilo koju drugu aktivnost i prikazuje postavljeni sadržaj (u celini ili delovima) bilo gde u svetu.

BalkaPress.com zadržava pravo da ukloni ili izmeni bilo koji sadržaj iz bilo kog razloga.