Politika privatnosti i kolačića

BalkaPress.com (“mi” ili “naš” ili “vlasnik”) poštuje privatnost svojih korisnika („korisnici“, “korisnik” ili “vi”). Ova politika privatnosti i kolačića objašnjava na koji način prikupljamo, koristimo, obelodanjujemo i obezbeđujemo vaše podatke kada koristite naše sajtove, mobilne i Fejsbuk aplikacije, povezane servise i usluge, ili učestvujete u našim prodajnim, marketinškim ili drugim aktivnostima (sve zajedno: „BalkaPress.com“).

Pročitajte ovu politiku privatnosti i kolačića pažljivo. Ako u ovoj politici privatnosti i kolačića postoje neke stvari sa kojima se ne slažete, molimo vas da prestanete da koristite naš sajt, aplikacije i naše usluge.

Imamo pravo da izvršimo promene u ovoj politici privatnosti i politici kolačića u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Obavestićemo vas o promenama tako što ćemo ažurirati datum koji je naveden u redu “Poslednji put promenjena” na ovoj stranici. Sve izmene će odmah stupiti na snagu nakon ažuriranja politike privatnosti i kolačića na ovoj strani.

Prikupljanje informacija

BalkaPress.com prikuplja neke lične podatke svojih korisnika.

Vlasnik i kontrolor podataka

BalkaPress.com možete da kontaktirate putem formulara za kontakt.

Tipovi sakupljenih podataka

Ovo su lični podaci koje BalkaPress.com sakuplja, sama ili preko trećeg lica:
ime, prezime, ime firme, kolačiće, e-adrese, podatke o korišćenju, jedinstvene identifikatore uređaja za reklamiranje (npr. Google Advertiser ID ili IDFA), geografsku poziciju, različite tipove podataka, dozvole za kameru, dozvolu za približnu lokaciju (povremeno), dozvolu za skladištenje, dozvole za društvene mreže i jezik.

Više detalja za svaki tip sakupljenih ličnih podataka je navedeno u određenim sekcijama ove politike privatnosti ili navođenjem detaljnog objašnjenja pre sekcije Sakupljanje podataka.
Lični podaci mogu slobodno biti dati od strane korisnika, ili u slučaju podataka o korišćenju, automatski sakupljeni kada se koristi BalkaPress.com. Sem ako nije drugačije naznačeno, svi podaci traženi od strane BalkaPress.com su obavezni i nemogućnost obezbeđivanja ovih podataka može onemogućiti BalkaPress.com pružanje usluga. U slučajevima kada BalkaPress.com posebno navede da neki podaci nisu obavezni, korisnici su slobodni da ne navode ove podatke bez posledica po dostupnost i funkcionisanje servisa.
Korisnici koji nisu sigurni da li su neki lični podaci obavezni, mogu da kontaktiraju vlasnika.
Svaka upotreba kolačića ili drugih alatki za praćenje od strane BalkaPress.com ili vlasnika drugih servisa koje BalkaPress.com koristi, služi obezbeđivanju servisa zatraženog od strane korisnika, zajedno sa drugim ciljevima koji su opisani u ovom dokumentu.

Korisnici su odgovorni za sve podatke dobijene od trećeg lica, objavljene ili prosleđene putem BalkaPress.com, i potvrđuju da imaju saglasnost trećeg lica da ustupe podatke vlasniku.

Režim i mesto obrade podataka

Metode obrade

Vlasnik preduzima odgovarajuće mere sigurnosti da bi sprečio neovlašćeni pristup, otkrivanje, modifikaciju ili neovlašćeno uništenje podataka.
Obrada podataka se vrši uz pomoć kompjutera i/ili IT omogućenih alata, prateći organizacione procedure i režime striktno povezane sa navedenim ciljevima. Osim vlasniku, u određenim slučajevima, podaci mogu biti dostupni i drugim odgovornim osobama uključenim u rad BalkaPress.com (administracija, prodaja, marketing, pravo, sistemska administracija) ili trećim licima (kao što su nosioci tehničkih servisa, mejl provajderi, hosting provajderi, IT kompanije, agencije za komunikaciju) čije usluge se koriste, ukoliko je potrebno, kao procesori podataka od strane vlasnika. Ažurna lista ovih lica može biti zatražena od vlasnika bilo kada.

Pravni osnov obrade

Vlasnik može obraditi lične podatke vezane za korisnike, ako je ispunjeno nešto od sledećeg:

 • Korisnici su dali saglasnost za jedan ili više specifičnih ciljeva.
 • Obrada podataka je neophodna za izvršenje ugovora sa korisnikom i/ili za predugovorne obaveze.
 • Obrada je neophodna zbog zakonske obaveze kojoj vlasnik podleže.
 • Obrada je vezana za zadatak koji se vrši za javni interes ili za vršenje službenih ovlašćenja poverenih vlasniku.
 • Obrada je neophodna radi zakonskih interesa vlasnika ili trećeg lica.

U svakom slučaju, vlasnik će rado pomoći da se pojasni specifična pravna osnova koja se odnosi na obradu, bez obzira da li je zakonska odredba vezana za lične podatke, zakonski ili ugovorni zahtev, ili zahtev neophodan da se sklopi ugovor.

Mesto

Podaci su obrađeni u vlasnikovoj kancelariji ili nekom drugom mestu gde se nalaze lica uključena u ovaj proces.

U zavisnosti od lokacije korisnika, prenos podataka može uključivati prenos podataka korisnika u državu koja nije njegova. Da bi saznali više o mestu obrade ovih prenetih podataka, korisnici mogu proveriti sekciju koja sadrži detalje o prenosu ličnih podataka.

Korisnici takođe imaju pravo da saznaju pravne osnove prenosa podataka do države koja se nalazi van EU ili do neke međunarodne organizacije regulisane od strane javnog međunarodnog prava ili osnovane od strane dve ili više država, kao što je UN, i o merama bezbednosti preuzetih od strane vlasnika kako bi osigurao podatke.

Ako se desi ovakav prenos, korisnici mogu pronaći više informacija o tome tako što će proveriti relevantne sekcije ovog dokumenta ili pitati vlasnika posredstvom informacija u sekciji za kontakte.

Vreme zadržavanja

Lični podaci će biti obrađeni i uskladišteni kolko god je potrebno za namene za koje se i sakupljaju.

Stoga:

 • Lični podaci koji se skupljaju s ciljem merenja performansi ugovora između vlasnika i korisnika će biti zadržani dok ovaj ugovor ne bude potpuno izvršen.
 • Lični podaci koji se skupljaju s ciljem da vlasnikovi pravni interesi budu ispunjeni će biti zadržani sve dok se ne ispune takvi ciljevi. Korisnici mogu pronaći određene informacije vezane za pravne interese vlasnika kroz odgovarajuće sekcije ovog dokumenta, ili tako što će kontaktirati vlasnika.

Vlasniku može biti dozvoljeno da zadrži lične podatke duži vremenski period kad god korisnik da saglasnost za takvu obradu, sve dok takva saglasnost ne bude povučena. Osim toga, vlasnik može biti i u obavezi da zadrži lične podatke kad god je potrebno izvršenje pravne obaveze, ili po nalogu državnih organa.

Jednom kad period zadržavanja istekne, lični podaci će biti izbrisani. Stoga, pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravku i pravo na prenos podataka ne može da se primenjuje nakon isteka perioda zadržavanja.

Svrha obrade

Podaci o korisniku se sakupljaju kako bi omogućili vlasniku da pruži svoje usluge, kao i za sledeće namene:

Kontaktiranje korisnika, oglašavanje, analize, optimizacija i distribucija saobraćaja, nadgledanje infrastrukture, prenos podataka van EU, dozvola uređajima za pristup ličnim podacima, remarketing i targetiranje po ponašanju, pristup nalozima trećih lica, registracija i prijavljivanje, interakcija sa eksternim društvenim mrežama i platformama, upravljanje kontaktima i slanje poruka, interakcije vezane za lokaciju, prikazivanje sadržaja sa eksternih platformi, upravljanje oznakama, komercijalna partnerstva, zaštita od SPAM-a i komentarisanje sadržaja.

Korisnici mogu pronaći detaljnije informacije o ovakvim namenama obrade i o specifičnim ličnim podacima korišćenim za sve svrhe, u odgovarajućim sekcijama ovog dokumenta.

Fejsbuk dozvole zatražene od strane BalkaPress.com

BalkaPress.com može zatražiti neke Fejsbuk dozvole koje će joj omogućiti da izvrši radnje sa Fejsbuk nalozima korisnika, i da preuzme informacije, uključujući i lične podatke. Ova usluga omogućava BalkaPress.com da se poveže sa korisničkim nalogom na društvenoj mreži Fejsbuk, obezbeđenoj od strane Facebook Inc-a.

Za više informacija o ovim dozvolama, pogledajte Fejsbuk dokumentaciju o privilegijama i Fejsbuk politiku privatnosti.

Ovo su zatražene dozvole:

Osnovne informacije

Podrazumevano je da one uključuju određene korisničke podatke kao što su ID, ime, slika, pol i lokacija. Dostupne su i određene veze korisnika, kao što su prijatelji. Ako je korisnik omogućio da njegovi podaci budu javni, više informacija će biti dostupno.

E-adresa

Obezbeđuje pristup primarnoj e-adresi korisnika.

Dozvole uređaja za pristup ličnim podacima

U zavisnosti od specifičnog uređaja korisnika, BalkaPress.com može zatražiti određene dozvole koje bi joj omogućile pristup korisničkom uređaju, kao što je opisano u nastavku.

Podrazumevano je da ove dozvole mora da odobri korisnik pre nego što se pristupi odgovarajućim informacijama. Nakon što je dozvola data, korisnik je može opozvati u bilo kom trenutku. Da bi poništili ove dozvole, korisnici mogu da pogledaju podešavanja uređaja ili da kontaktiraju vlasnika za podršku koristeći podatke o kontaktu, navedene u ovom dokumentu.

Tačan postupak kontrole dozvola za aplikacije može zavisiti od korisničkog uređaja i softvera.

Imajte na umu da ukidanje ovakvih dozvola može uticati na pravilno funkcionisanje BalkaPress.com.

Ako korisnik odobri bilo koju od dozvola navedenih ispod, relevantni lični podaci se mogu obrađivati (npr. pristupiti, izmeniti ili ukloniti) od strane BalkaPress.com

Dozvola za približnu lokaciju (povremena)

Koristi se za pristup približnoj lokaciji uređaja korisnika. BalkaPress.com može prikupljati, koristiti i deliti podatke o korisničkoj lokaciji kako bi pružila usluge zasnovane na lokaciji.

Geografska lokacija korisnika se određuje na način koji nije kontinuiran. To znači da je nemoguće da BalkaPress.com stalno prikuplja podatke o približnom položaju korisnika.

Dozvola za kameru

Koristi se za pristup kameri ili snimanje slika i video zapisa sa uređaja.

Dozvola za društvene mreže

Koristi se za pristup korisničkim profilima društvenih mreža, kao što su Fejsbuk i Tviter.

Dozvola za skladištenje

Koristi se za pristup deljenom eksternom skladištu, uključujući čitanje i dodavanje bilo kakvog sadržaja.

Detaljne informacije o obradi ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju u sledeće svrhe i koriste sledeće usluge:

 • Pristup nalozima trećih lica

Ova vrsta servisa omogućava BalkaPress.com da pristupi podacima sa vašeg naloga trećih lica, i da izvršava radnje s njim.
Ove usluge se ne aktiviraju automatski, već zahtevaju eksplicitno odobrenje od strane korisnika.

Pristup Fejsbuk nalogu (BalkaPress.com)

Ova usluga omogućava BalkaPress.com da se poveže sa korisničkim nalogom na društvenoj mreži Fejsbuk koju obezbeđuje Facebook, Inc.

Zatražene dozvole: mejl.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

 • Reklamiranje

Ova vrsta usluge omogućava da se korisnički podaci koriste za reklamne komunikacijske svrhe prikazane u vidu banera i drugih reklama na BalkaPress.com, po mogućstvu na osnovu interesovanja korisnika.
To ne znači da su svi lični podaci korišćeni u tu svrhu. Informacije i uslovi korišćenja prikazani su u nastavku.
Neke od navedenih usluga mogu koristiti kolačiće za identifikaciju korisnika ili tehniku ponovnog targetiranja po ponašanju, tj. prikazivanja oglasa prilagođenih interesovanjima i ponašanju korisnika, uključujući one koje su otkrivene izvan BalkaPress.com. Za više informacija, molimo proverite politiku privatnosti relevantnih usluga.
Pored mogućnosti onemogućavanja koju nudi neki od servisa u nastavku, korisnik može da odbije i usluge trećih lica koje se odnose na korišćenje kolačića tako što će posetiti
Network Advertising Initiative opt-out stranu.

AdMob (AdMob Google Inc.)

AdMob je reklamna usluga koju pruža AdMob Google Inc-a.
Da biste razumeli Guglovo korišćenje podataka pogledajte Guglovu politiku partnera.

Sakupljeni lični podaci: kolačići, jedinstveni identifikatori uređaja za reklamiranje (npr. Google Advertiser ID ili IDFA) i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući. Član Privacy Shield.

DoubleClick for Publishers (Google Inc.)

DoubleClick for Publishers je reklamni servis koji pruža Google Inc-a, koji omogućava vlasniku da sprovede reklamne kampanje sa spoljašnjim mrežama oglašavanja sa kojima vlasnik, osim ako nije drugačije naznačeno u ovom dokumentu, nema direktnu vezu.
Da bi se onemogućilo praćenje od strane raznih oglašivačkih mreža, korisnici mogu koristiti Youronlinechoices. U cilju razumevanja Guglovih podataka o korišćenju pogledajte Guglovu politiku partnera.
Ovaj servis koristi “Doubleclick” kolačiće koji prate korišćenje BalkaPress.com i ponašanja korisnika u vezi sa oglasima, proizvodima i uslugama koje su ponuđene.
Korisnici mogu da odluče da onemoguće ove kolačiće tako što će kliknuti na: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=sr.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network je reklamni servis koju pruža Facebook, Inc. Da biste razumeli kako Fejsbuk koristi podatke pogledajte Fejsbukovu politiku o podacima.

BalkaPress.com može da koristi identifikatore za mobilne uređaje (uključujući Android oglašivački ID ili oglašivački identifikator za iOS, respektivno) i tehnologije slične kolačićima za pokretanje usluge Fejsbuk Audience Network. Jedan od načina na koji ona prikazuje oglase je korišćenje korisnikovih podešavanja vezanih za oglase. Korisnik može ovo da kontroliše u Podešavanjima Fejsbuka za oglase.

Korisnici mogu da onemoguće da budu ciljani kroz određenu ciljnu grupu putem odgovarajućih postavki uređaja, kao što su podešavanja oglašavanja uređaja za mobilne telefone, ili prateći uputstva u drugim sekcijama vezanim za ovu mrežu u ovoj politici privatnosti, ako su na raspolaganju.

Sakupljeni lični podaci: kolačići, jedinstveni identifikatori uređaja za oglašavanje (npr. Google Advertiser ID ili IDFA) i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući. Član Privacy Shield.

Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense je reklamni servis koju pruža Google Inc. Ovaj servis koristi “Doubleclick” kolačiće koji prate korišćenje BalkaPress.com i ponašanje korisnika u vezi sa ponuđenim oglasima, proizvodima i uslugama.
Korisnici mogu da odluče da onemoguće sve “Doubleclick” kolačiće tako što će da kliknu na: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući. Član Privacy Shield.

 • Analitika

Usluge sadržane u ovoj sekciji omogućavaju vlasniku da prati i analizira internet saobraćaj, i mogu da se koriste i za praćenje ponašanja korisnika.

Analitika sakupljena direktno (BalkaPress.com)

BalkaPress.com koristi sistem interne analitike koji ne uključuje treća lica.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.

ComScore Analytics (ComScore, Inc.)

ComScore je analitički servis koju pruža ComScore, Inc.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti.

Display Advertising extension for Google Analytics (Google Inc.)

Gugl analitika na BalkaPress.com može da koristi Guglovo oglašavanje zasnovano na interesovanjima, podacima publike trećih lica i informacijama DoubleClick kolačića da bi proširila analitiku sa demografskim podacima, interesovanjima i podacima o interakciji sa oglasima.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući. Član Privacy Shield.

Fabric answers (Google Inc.)

Fabric answers je analitički servis koju pruža Crashlytics, koji je deo Google Inc-a.
U cilju razumevanja Guglove upotrebe podataka, konsultujte Google’s partner policy.

Ova usluga je dizajnirana za analitiku mobilnih aplikacija i može sakupiti razne informacije o vašem telefonu, istaknute u privatnoj politici Fabric answers-a.
Konkretno, BalkaPress.com koristi identifikatore za mobilne uređaje (uključujući Android Advertising ID ili oglašivački identifikator za iOS, respektivno) i tehnologije slične kolačićima za pokretanje usluge Fabric answers.
Fabric answers mogu deliti podatke sa drugim alatima koje pruža Fabric/Crashlytics, kao što su Crashlytics ili Twitter. Korisnik može da proveriti ovu politiku privatnosti kako bi pronašao detaljno objašnjenje o drugim alatima koje koristi vlasnik.
Korisnici mogu da odaberu određene funkcije Fabric answers-a pomoću važećih postavki uređaja, kao što su podešavanja oglašavanja uređaja za mobilne telefone, ili prateći uputstva u drugim sekcijama o ovoj privatnosti, ako su oni dostupni.
Sakupljeni lični podaci: kolačići, jedinstveni identifikatori uređaja za oglašavanje (npr. Google Advertiser ID or IDFA) i podaci o korišćenju.

Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti.

Facebook Ads conversion tracking (Facebook, Inc.)

Ovo je analitički servis koji pruža Facebook, Inc. koji povezuje podatke sa Fejsbuk mreže za reklamiranje sa izvršenim akcijama na BalkaPress.com.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Facebook analytics for App (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics for Apps je analitički koji pruža Facebook, Inc-a.

Sakupljeni lični podaci: podaci o korišćenju i različiti tipovi podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Google AdWords conversion tracking (Google Inc.)

Google AdWords conversion tracking je analitički servis koji pruža Google Inc, koji povezuje podatke sa Google AdWords mreže za oglašavanje sa izvršenim akcijama na BalkaPress.com.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je web analitički servis koji pruža Google Inc. (“Google”). Google koristi sakuplje podatke da bi pratio i ispitao upotrebu BalkaPress.com, da bi pripremio izveštaje o aktivnostima i da bi ih delio sa drugim Guglovim uslugama.
Gugl može da koristi prikupljene podatke kako bi kontekstualizovao i personalizovao oglase sopstvene oglašivačke mreže.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući. Član Privacy Shield.

Google Analytics for Firebase (Google Inc.)

Google Analytics for Firebase ili Firebase Analytics je analitički servis koji pruža Google Inc-a. Da biste bolje razumeli Guglovo korišćenje podataka, konsultujte Google’s partner policy.

Firebase Analytics može deliti podatke sa drugim alatima obezbeđenih od strane Firebase, kao što su Crash Reporting, Authentication, Remote Config ili Notifications. Korisnik može da proveri ovu politiku privatnosti kako bi pronašao detaljno objašnjenje o drugim alatima koje koristi vlasnik.

BalkaPress.com koristi identifikatore za mobilne uređaje (uključujući Android Advertising ID ili Advertising Identifier for iOS, respektivno) i tehnologije slične kolačićima da bi radio Firebase Analytics servis.

Korisnici mogu onemogućiti određene funkcije Firebase kroz odgovarajuće postavke uređaja, kao što su podešavanja oglašavanja uređaja za mobilne telefone ili prateći uputstva u drugim delovima Firebase koji se odnose na ovu politiku privatnosti, ako su oni dostupni.

Sakupljeni lični podaci: kolačići, jedinstveni identifikatori uređaja za oglašavanje (npr. Google Advertiser ID ili IDFA) i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Quantcast Measure (Quantcast Corporation)

Quantcast Measure je analitički servis koji pruža Quantcast Corporation.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući.

Twitter Ads conversion tracking (Twitter, Inc.)

Twitter Ads conversion tracking je analitički servis koji pruža Twitter, Inc. koji povezuje podatke sa Twitter advertising network sa izvršenim radnjama na BalkaPress.com.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

 • Komercijalna partnerstva

Ovaj tip servisa omogućava BalkaPress.com da prikazuje reklame za proizvode i servise trećih lica. Reklame mogu biti prikazane ili kao reklamni linkovi ili kao baneri koristeći različite vrste grafike.
Klikovi na ikonicu ili baner postavljeni na BalkaPress.com su praćeni od strane servisa trećih lica ispisanih dole i deljeni sa BalkaPress.com.
Za detalje oko sakupljenih podataka, molimo vas pogledajte politiku privatnosti svakog od ovih servisa.

Amazon Affiliation (Amazon)

Amazon Affiliation je komercijalni servis koji pruža Amazon.com Inc.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti.

 • Kontaktiranje korisnika

Formular za kontakt (BalkaPress.com)

Ako popunite formular za kontakt svojim podacima, korisnik dozvoljava BalkaPress.com da koristi ove detalje da bi odgovorio na zahteve za informacijama, šalje ponude ili preduzima bilo koju drugu vrstu akcije koja je naznačena u zaglavlju formulara.

Sakupljeni lični podaci: ime firme, mejl adresa, ime i prezime.

Mejling lista ili newsletter (BalkaPress.com)

Registrovanjem na mejling listu ili newsletter, korisnička mejl adresa će biti dodata na listu kontakata onih koji mogu primati mejl poruke koje sadrže informacije komercijalne ili promotivne prirode u vezi sa BalkaPress.com. Vaša mejl adresa takođe može biti dodata na ovu listu kao rezultat prijave na BalkaPress.com ili nakon kupovine.

Sakupljeni lični podaci: ime firme, mejl adresa, ime i prezime.

 • Komentarisanje sadržaja

Usluga ostavljanja komentara dozvoljava korisnicima da pišu i objavljuju komentare na sadržajima BalkaPress.com.
U zavisnosti od postavki koje je izabrao vlasnik, korisnici mogu ostaviti i anonimne komentare. Ako postoji mejl adresa među ličnim podacima koje korisnik pruža, može se koristiti za slanje obaveštenja o komentarima na isti sadržaj. Korisnici su odgovorni za sadržaj svojih komentara.
Ako uslugu ostavljanja komentara pruža treće lice, ono i dalje može prikupljati podatke o prometu strana na kojima se njihova usluga koristi, čak i kada korisnici ne koriste uslugu za komentarisanje sadržaja.

Usluga za ostavljanje komentara kojom se direktno upravlja (BalkaPress.com)

BalkaPress.com ima svoj sopstveni interni sistem komentarisanja sadržaja.

Sakupljeni lični podaci: e-mail adresa, ime i prezime.

 • Prenos podataka van EU

Vlasniku je dozvoljeno da prenese lične podatke prikupljene u EU u treće zemlje (tj. bilo koju zemlju koja nije deo EU) samo u skladu sa određenom pravnom osnovom. Svaki takav prenos podataka se zasniva na jednoj od pravnih osnova opisanih u nastavku.
Korisnici mogu da se konsultuju sa vlasnikom kako bi saznali koja pravna osnova se primenjuje za određenu uslugu.

Prenos podataka u inostranstvo zasnovan na standardnim ugovornim klauzulama (BalkaPress.com)

Ako je ovo zakonska osnova, prenos ličnih podataka iz EU u treće zemlje vrši vlasnik u skladu sa „standardnim ugovornim klauzulama“ koje pruža Evropska komisija.
To znači da su se primaoci podataka obavezali da obrađuju lične podatke u skladu sa standardima zaštite podataka propisanim zakonodavstvom EU o zaštiti podataka. Za dalje informacije, od korisnika se zahteva da kontaktiraju vlasnika putem kontaktnih podataka navedenih u ovom dokumentu.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka.

Prenos podataka u države koje zadovoljavaju evropske standarde (BalkaPress.com)

Ako je ovo zakonska osnova, prenos ličnih podataka iz EU u treće zemlje vrši se prema odluci o adekvatnosti Evropske komisije.
Evropska komisija usvaja odluke o adekvatnosti za određene države kad god smatra da ta država poseduje i pruža standarde zaštite ličnih podataka koji se mogu uporediti sa onima propisanim zakonodavstvom EU o zaštiti podataka. Korisnici mogu pronaći ažuriranu listu svih odluka o adekvatnosti objavljenim na web stranici Evropske komisije.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka.

Prenos podataka u inostranstvo zasnovan na osnovu saglasnosti (BalkaPress.com)

Ukoliko je ovo zakonska osnova, lični podaci korisnika će biti prebačeni iz EU u treće zemlje samo ako je korisnik izričito pristao na takav prenos, nakon što je bio obavešten o mogućim rizicima zbog nepostojanja odluke o adekvatnosti i odgovarajućih zaštitnih mera. .
U takvim slučajevima vlasnik će informisati korisnike na odgovarajući način i prikupiti njihovu eksplicitnu saglasnost putem BalkaPress.com.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka.

 • Dozvole uređaja za pristup ličnim podacima

BalkaPress.com traži određene dozvole od korisnika koje omogućavaju pristup podacima korisničkih uređaja, kao što je opisano ovde i u nastavku.

Dozvole uređaja za pristup ličnim podacima (BalkaPress.com)

BalkaPress.com traži određene dozvole od korisnika koje omogućavaju pristup podacima korisničkih uređaja, kao što je opisano ovde i u nastavku.

Sakupljeni lični podaci: dozvola za približnu lokaciju (povremena), dozvola za kameru, dozvola za naloge društvenih mreža i dozvola za skladište.

 • Prikaz sadržaja sa eksternih platformi

Ova vrsta usluge vam omogućava da direktno na BalkaPress.com vidite sadržaj koji se nalazi na spoljašnjim platformama i vršite interakciju sa njima.
Ova vrsta usluge možda i prikuplja podatke o prometu na stranama na kojima je usluga obezbeđena, čak i kada je korisnici ne koriste.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts je servis za korišćenje fontova koji pruža Google Inc, koji dozvoljava BalkaPress.com da stavi ovakvu vrstu sadržaja na svoje stranice.

Sakupljeni lični podaci: podaci o korišćenju i različiti tipovi podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Google Site Search (Google Inc.)

Google Site Search je servis za ugradnju pretraživača koji pruža Google Inc, koji dozvoljava BalkaPress.com da postavi sadržaje ove vrste na svoje stranice.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar je servis za prikaz slika koji pruža Automattic Inc i koji omogućava BalkaPress.com da postavlja sadržaje ove vrste na svoje stranice.
Imajte na umu da ako se Gravatar slike koriste za formular za komentare, e-adresa ili njeni delovi mogu biti poslati Gravataru – čak i ako se komentator nije prijavio za tu uslugu.

Sakupljeni lični podaci: e-adresa i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti.

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube je servis za prikaz video sadržaja koji pruža Google Inc i koji omogućava BalkaPress.com da postavlja sadržaj ove vrste na svoje stranice.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo je servis za prikaz video video sadržaja koji pruža Vimeo, LLC i koji omogućava BalkaPress.com da postavlja sadržaje ove vrste na svoje stranice.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti.

 • Nadgledanje infrastrukture

Ova vrsta usluge omogućava BalkaPress.com da prati korišćenje i ponašanje svojih komponenti, tako da njene performanse, rad, održavanje i rešavanje problema mogu biti poboljšani.
Koji lični podaci se obrađuju zavisi od karakteristika i načina implementacije ovih usluga, čija je funkcija filtriranje aktivnosti BalkaPress.com.

Crashlytics (Google Inc.)

Crashlytics je servis za nadgledanje koji pruža Google Inc.

Sakupljeni lični podaci: geografska pozicija, jedinstveni identifikatori uređaja za oglašavanje (npr. Google Advertiser ID ili IDFA) i različiti tipovi podataka, kao što je naznačeno u politici privatnosti ovog servisa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti.

Firebase Performance Monitoring (Google Inc.)

Firebase Performance Monitoring je servis za nadgledanje koji pruža Google, Inc.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka kao što je naznačeno u politici privatnosti ovog servisa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

 • Interakcija sa eksternim socijalnim mrežama i platformama

Ova vrsta usluge omogućava interakciju sa društvenim mrežama ili drugim eksternim platformama direktno sa stranica BalkaPress.com.
Interakcija i informacije dobijene preko BalkaPress.com su uvek podložne korisničkim podešavanjima privatnosti za svaku društvenu mrežu.
Ova vrsta usluge možda i dalje prikuplja podatke o saobraćaju za stranice na kojima je usluga obezbeđena, čak i kada ih korisnici ne koriste.

Facebook Like dugme i dodaci (Facebook, Inc.)

Facebook Like dugme i dodaci su servisi koji dozvoljavaju interakciju sa Fejsbuk društvenom mrežom i koji pruža Facebook, Inc.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Google+ +1 dugme i dodaci (Google Inc.)

Google+ dugme i dodaci su servisi koji dozvoljavaju interakciju sa Google+ društvenom mrežom i koji pruža Google Inc.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

YouTube dugme i dodaci (Google Inc.)

YouTube dugme i dodaci su servisi koji dozvoljavaju interakciju sathe YouTube društvenom mrežom i koji pruža Google Inc.

Sakupljeni lični podaci: podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Twitter Tweet dugme i dodaci (Twitter, Inc.)

Twitter Tweet dugme i dodaci su servisi koji dozvoljavaju interakciju sa Twitter društvenom mrežom i koji pruža Twitter, Inc.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

 • Interakcije zasnovane na lokaciji

Geolokacija (BalkaPress.com)

BalkaPress.com može prikupljati, koristiti i deliti podatke o lokaciji korisnika kako bi pružila usluge zasnovane na lokaciji.
Većina pregledača i uređaja pružaju alatke za podrazumevano isključivanje ove funkcije. Ako je obezbeđeno eksplicitno odobrenje, podaci o lokaciji korisnika mogu biti praćeni od strane BalkaPress.com.

Sakupljeni lični podaci: geografska pozicija.

Povremena geolokacija (BalkaPress.com)

BalkaPress.com može prikupljati, koristiti i deliti podatke o lokaciji korisnika kako bi pružila usluge zasnovane na lokaciji.
Većina pregledača i uređaja pružaju alatke za podrazumevano isključivanje ove funkcije. Ako je obezbeđeno eksplicitno odobrenje, podaci o lokaciji korisnika mogu biti praćeni od strane BalkaPress.com.
Geografska lokacija korisnika se određuje na način koji nije kontinuiran, po posebnom zahtevu korisnika ili kada korisnik ne napiše svoju trenutnu lokaciju u odgovarajućem polju i omogući BalkaPress.com da automatski detektuje položaj.

Sakupljeni lični podaci: geografska pozicija.

 • Upravljanje kontaktima i slanje poruka

Ova vrsta usluge omogućava upravljanje bazom kontakata koja sadrži e-poštu, telefone ili bilo kojim drugim kontakt informacije za komunikaciju sa korisnikom.
Ove usluge mogu takođe prikupljati podatke o datumu i vremenu kada je korisnik pregledao poruku, kao i kada je korisnik interagovao s njim, na primer klikom na linkove uključene u poruku

Firebase Cloud Messaging (Google Inc.)

Firebase Cloud Messaging je servis za slanje poruka koji pruža Google, Inc. Firebase Cloud Messaging omogućava vlasniku da šalje poruke i obaveštenja korisnicima na platformama kao što su Android, iOS i web. Poruke se mogu poslati na pojedine uređaje, grupe uređaja ili određene teme ili segmente korisnika.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka kao što je naznačeno u politici privatnosti ovog servisa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Firebase Notifications (Google Inc.)

Firebase Notifications je servis za slanje poruka koji pruža Google Inc. Firebase Notifications mogu se integrisati sa Firebase Analytics kako bi targetirali publiku, zasnovanu na analitici, i pratili otvaranje i konverzije događaja.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka kao što je naznačeno u politici privatnosti ovog servisa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

OneSignal (Lilomi, Inc.)

OneSignal je servis za slanje poruka koji pruža Lilomi, Inc.

OneSignal omogućava vlasniku da šalje poruke i obaveštenja korisnicima na platformama kao što su Android, iOS i web. Poruke se mogu slati na pojedine uređaje, grupe uređaja ili određene teme ili segmente korisnika.
U zavisnosti od dozvola dodeljenih BalkaPress.com, prikupljeni podaci mogu uključivati i preciznu lokaciju (tj. podatke o nivou GPS-a) ili informacije o WiFi-u, aplikacije instalirane i omogućene na korisničkom uređaju. BalkaPress.com koristi identifikatore za mobilne uređaje (uključujući Android oglašivački ID ili oglašivački identifikator za iOS, respektivno) i tehnologije slične kolačićima za pokretanje usluge OneSignal.

Sakupljeni podaci mogu biti korišćeni od strane provajdera za oglašavanje zasnovano na interesovanju, analitici i istraživanju tržišta. U cilju razumevanja OneSignal korišćenju podataka, konsultujte OneSignal politiku privatnosti.

Onemogućavanje prijema obaveštenja
Korisnici mogu u većini slučajeva onemogućiti prijem obaveštenja podešavanjem svog uređaja, kao što su podešavanja obaveštenja za mobilne telefone, a zatim menjati te postavke za neke ili sve aplikacije na određenom uređaju.

Onemogućavanje reklamiranja po interesovanju
Korisnici mogu da onemoguće OneSignal reklamne funkcije putem važećih postavki uređaja, kao što su podešavanja oglašavanja uređaja za mobilne telefone.
Različite konfiguracije ili ažuriranja uređaja mogu uticati na način ili promeniti način na koji navedena podešavanja funkcionišu.

Sakupljeni lični podaci: kolačići, e-adresa, geografska pozicija, jezik, jedinstveni identifikatori uređaja za oglašavanje (npr. Google Advertiser ID ili IDFA), podaci o korišćenju i razne vrste podataka kao što je navedeno u politici privatnosti usluge.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući.

 • Registracija i prijavljivanje

Registrovanjem ili prijavljivanjem, korisnici omogućavaju BalkaPress.com da ih identifikuje i pruži im pristup određenim uslugama.
U zavisnosti od onoga šta je opisano u daljem tekstu, treća lica mogu pružiti usluge registracije i prijavljivanja. U ovom slučaju, BalkaPress.com će moći da pristupi nekim podacima koji su uskladišteni od strane servisa trećih lica radi registracije ili identifikacije.

Facebook Authentication (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication je servis za registraciju i prijavljivanje koji pruža Facebook, Inc i povezan je sa Fejsbuk socijalnom mrežom.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka kao što je naznačeno u politici privatnosti ovog servisa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Direktna registracija i prijava (BalkaPress.com)

Korisnik se registruje popunjavanjem registracionog formulara i dostavljanjem ličnih podataka direktno BalkaPress.com.

Sakupljeni lični podaci: ime kompanije, e-adresa, ime i prezime.

Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth je servis za registraciju i prijavljivanje koji pruža Google Inc. i povezan je sa Google mrežom.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka kao što je naznačeno u politici privatnosti ovog servisa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

Twitter OAuth (Twitter, Inc.)

Twitter Oauth je servis za registraciju i prijavljivanje koji pruža Twitter, Inc. i povezan je sa Twitter socijalnom mrežom.

Sakupljeni lični podaci: različiti tipovi podataka kao što je naznačeno u politici privatnosti ovog servisa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

 • Remarketing i targetiranje po ponašanju

Ova vrsta servisa omogućava BalkaPress.com i njenim partnerima da se pruže, optimizuju i prikazuju reklame na osnovu prethodne upotrebe BalkaPress.com od strane korisnika.
Ova aktivnost se vrši praćenjem podataka o korišćenju i korišćenjem kolačića, informacija koje se prenose do partnera koji upravljaju aktivnostima za remarketing i targetiranje po ponašanju.
Osim bilo kakvog odustajanja koje nude servisi navedeni ispod, korisnik može odustati od korišćenja kolačića servisa trećih lica tako što će posetiti Network Advertising Initiative opt-out page.

DoubleClick for Publishers Audience Extension (Google Inc.)

DoubleClick for Publishers Audience Extension je servis za rekmarketing i targetiranje po ponašanju, koji pruža Google Inc, koji prati posetioce BalkaPress.com i omogućava odabranim partnerima za oglašavanje da prikažu ciljane oglase preko interneta.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience je servis za rekmarketing i targetiranje po ponašanju, koji pruža Facebook, Inc, koji povezuje aktivnosti BalkaPress.com sa Fejsbuk mrežom za oglašavanje.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i e-adresa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući. Član Privacy Shield.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing je servis za rekmarketing i targetiranje po ponašanju, koji pruža Facebook, Inc, koji povezuje aktivnosti BalkaPress.com sa Fejsbuk mrežom za oglašavanje.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti – Onemogući. Član Privacy Shield.

 • Zaštita od SPAM

Ova vrsta servisa analizira saobraćaj BalkaPress.com, potencijalno sadrži lične podatke korisnika, sa ciljem njihovog filtriranja iz delova saobraćaja, poruka i sadržaja koji su prepoznati kao SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA je servis za zaštitu od SPAM koji pruža Google Inc.
Upotreba reCAPTCHA podleže Guglovoj politici privatnosti i uslovima korišćenja.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

 • Upravljanje oznakama

Ova vrsta servisa pomaže vlasniku da na centralizovan način.upravlja oznakama ili skriptovima potrebnim na BalkaPress.com.
Ovo dovodi do toga da korisnički podaci prolaze kroz ove usluge, što potencijalno može dovesti do zadržavanja ovih podataka.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager je servis upravljanja oznakama koji pruža Google LLC.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti. Član Privacy Shield.

 • Distribucija i optimizacija saobraćaja

Ova vrsta servisa omogućava BalkaPress.com da distribuira svoj sadržaj pomoću servera, koji se nalaze u različitim zemljama, i da optimizuju njihove performanse.
Koji lični podaci se obrađuju zavisi od karakteristika i načina na koji se ove usluge obezbeđuju. Njihova funkcija je filtriranje komunikacija između BalkaPress.com i korisničkog pregledača.
S obzirom na široku distribuciju ovog sistema, teško je odrediti na koje se lokacije može preneti sadržaj koji može da sadrži lične informacije korisnika.

CloudFlare (Cloudflare)

CloudFlare je servis za optimizaciju i distribuciju saobraćaja koji pruža CloudFlare Inc.
Način na koji je CloudFlare integrisan znači da on filtrira sav promet kroz BalkaPress.com, tj. komunikaciju između BalkaPress.com i korisničkog pregledača, uz istovremeno omogućavanje prikupljanja analitičkih podataka od BalkaPress.com.

Sakupljeni lični podaci: kolačići i različiti tipovi podataka kao što je naznačeno u politici privatnosti ovog servisa.
Mesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Politika privatnosti.

Dodatne informacije o ličnim podacima

 • Push notifikacije

BalkaPress.com može slati push notifikacije korisniku.

 • Jedinstvena identifikacija uređaja

BalkaPress.com može pratiti korisnike tako što čuva jedinstveni identifikator njihovih uređaja, za potrebe analitike ili za čuvanje preferencija korisnika.

 • Prodavanje robe i servisa online

Prikupljeni lični podaci koriste se za pružanje uslugama korisnicima ili za prodaju robe, uključujući plaćanje i eventualnu isporuku.
Lični podaci prikupljeni za popunu plaćanja mogu uključivati kreditnu karticu, bankovni račun koji se koristi za prenos, ili bilo koja druga predviđena sredstva plaćanja. Vrsta podataka prikupljena od strane BalkaPress.com zavisi od korišćenog platnog sistema.

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi sa svojim podacima obrađenim od strane vlasnika.

U suštini, korisnici imaju prava da urade sledeće:

 • Povuku svoju saglasnost bilo kada. Korisnici imaju pravo da povuku saglasnost tamo gde su prethodno dali saglasnost za obradu svojih ličnih podataka.
 • Usprotive se obradi svojih podataka. Korisnici imaju pravo na prigovor na obradu svojih podataka ako se obrada vrši na pravnoj osnovi, osim na osnovu saglasnosti. Dalji detalji su navedeni u posebnoj sekciji ispod.
 • Pristupe podacima. Korisnici imaju pravo da saznaju da li podatke obrađuje vlasnik, da bi zadobili mogućnost otkrivanja u vezi sa određenim aspektima obrade i kopiju podataka u toku obrade.
 • Potvrde i zatraže ispravku. Korisnici imaju pravo da verifikuju tačnost svojih podataka i zatraže da se oni ažuriraju ili isprave.
 • Ograniče obradu podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da ograniče obradu svojih podataka. U ovom slučaju, vlasnik neće obrađivati njihove podatke ni za jednu svrhu, osim za čuvanje.
 • Da se njihovi lični podaci obrišu ili na neki drugi način uklone. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da zadobiju mogućnost brisanja svojih podataka od vlasnika.
 • Preuzmu svoje podatke i proslede ih drugom kontroloru. Korisnici imaju pravo da preuzmu svoje podatke u strukturiranom, često korišćenom i kompjuterski čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvodljivo, da ga prenesu drugom kontroloru bez ikakvih smetnji. Ova odredba se primenjuje pod uslovom da se podaci obrađuju automatskim sredstvima i da je obrada zasnovana na osnovu saglasnosti korisnika, na osnovu ugovora kojeg je korisnik deo, ili na osnovu njegovih predugovornih obaveza.
 • Podnesu žalbu. Korisnici imaju pravo da podnesu zahtev pred svojim nadležnim organom za zaštitu podataka.

Detalji oko prava za ograničavanje obrade

Kada se lični podaci obrađuju u javnom interesu, u vršenju službenog ovlašćenja poverenog vlasniku ili za svrhe pravnih interesa izvršenih od strane vlasnika, korisnici mogu uložiti prigovor na takvu obradu pružanjem osnove u vezi sa svojim posebnom situacijom da bi opravdali taj prigovor.

Korisnici moraju da znaju da ako se njihovi lični podaci obrađuju u cilju direktnog marketinga, oni se mogu protiviti tom procesu u bilo kom trenutku, bez pružanja opravdanja. Da biste saznali da li vlasnik obrađuje lične podatke za potrebe direktnog marketinga, korisnici mogu da se pozovu na relevantne sekcije ovog dokumenta.

Kako da ostvarite ova prava

Svi zahtevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se uputiti vlasniku kroz kontakt podatke navedene u ovom dokumentu. Ovi zahtevi se ne naplaćuju i vlasnik će ih obraditi što je pre moguće i uvek u roku od mesec dana.

Politika kolačića

BalkaPress.com koristi kolačiće. Kolačići se sastoje od delova koda instaliranog u pregledaču koji pomažu vlasniku da pruža usluge u skladu sa opisanim ciljevima. Neki od ciljeva za koje su instalirani kolačići mogu takođe zahtevati saglasnost korisnika.

Ako je instalacija kolačića zasnovana na saglasnosti, takva saglasnost se može slobodno povući u bilo kom trenutku prateći uputstva navedena u ovom dokumentu.

Tehnički kolačići ili kolačići koji služe zbirnim statističkim ciljevima

 • Aktivnost strogo neophodna za funkcionisanje ovog servisa

BalkaPress.com koristi kolačiće kako bi sačuvala korisničku sesiju i obavila druge aktivnosti koje su strogo potrebne za rad BalkaPress.com, na primer za distribuciju saobraćaja.

 • Aktivnost u vezi sa čuvanjem podešavanja, optimizacijom i statistikom

BalkaPress.com koristi kolačiće kako bi sačuvala podešavanja pregledanja i optimizovala korisničko iskustvo pregledanja. Među tim kolačićima su, na primer, oni koji se koriste za postavljanje jezika i preferencija valute ili za upravljanje osnovnom statistikom koja se koriste od strane vlasnika sajta.

Drugi tipovi kolačića ili treća lica koja postavljaju kolačiće

Neke od dole navedenih usluga prikupljaju statističke podatke u anonimnom i zbirnom obliku i ne moraju zahtevati saglasnost korisnika, ili mogu biti kontrolisane direktno od strane vlasnika – u zavisnosti od toga kako su opisane – bez pomoći trećih lica.

Ako bilo koje treće lice upravlja servisima koji se nalaze u okviru dole navedenih alata, ovo može da se koristi za praćenje navika pregledanja korisnika – pored podataka koji su ovde navedeni i bez znanja vlasnika. Za detaljne informacije pogledajte politiku privatnosti navedenih usluga.

Kako obezbediti ili povući saglasnost u vezi sa postavljanjem kolačića

Pored onoga što je naznačeno u ovom dokumentu, korisnik može upravljati i preferencama za kolačiće direktno iz svog pregledača i sprečiti – na primer – treća lica da instaliraju kolačiće.
Preko preferenci pregledača, takođe je moguće ukloniti kolačiće instalirane u prošlosti, uključujući i kolačiće koje su možda sačuvali početnu saglasnost za instalaciju kolačića na ovoj web lokaciji.
Na primer, korisnici mogu pronaći informacije o tome kako da upravljaju kolačićima u najčešće korišćenim pregledačima na sledećim adresama: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari and Microsoft Internet Explorer.

Kada je reč o kolačićima koji su instalirani od strane trećih lica, korisnici mogu upravljati svojim preferencijama i povlačiti njihovu saglasnost klikom na odgovarajući link za odustajanje (ako je obezbeđen), koristeći sredstva navedena u politici zaštite privatnosti trećih lica ili kontaktiranjem trećih lica.

Bez obzira na gore navedeno, vlasnik obaveštava da korisnici mogu slediti uputstva koja su navedena od strane EDAA (EU), Network Advertising Initiative (SAD) i Digital Advertising Alliance (SAD), DAAC(Kanada), DDAI (Japan) ili drugih sličnih servisa. Takve inicijative dozvoljavaju korisnicima da odaberu svoje preferencije za praćenje za većinu alatki za oglašavanje. Vlasnik na taj način preporučuje da korisnici koriste ove resurse kao dodatak informacijama navedenim u ovom dokumentu.

Postavljanje kolačića trećih lica

S obzirom da instalacija kolačića trećih lica i drugih sistema za praćenje preko servisa korišćenih od strane BalkaPress.com, tehnički ne može da bude kontrolisana od strane vlasnika, bilo koja određena referenca kolačića i sistema za praćenje koje su instalirala treća lica, smatraju se indikativnim. Da bi dobio kompletne informacije, od korisnika se ljubazno traži da konsultuje politiku privatnosti za odgovarajuće usluge trećih lica koje su navedene u ovom dokumentu.

S obzirom na objektivnu kompleksnost identifikacije tehnologija zasnovanih na kolačićima, korisnici se podstiču da kontaktiraju vlasnika ako žele da dobiju dodatne informacije o upotrebi kolačića od strane BalkaPress.com.

Dodatne informacije oko sakupljanja i obrade podataka

Zakonske mere

Lični podaci korisnika se mogu koristiti u zakonske svrhe od strane vlasnika u sudu ili u fazama koje dovode do eventualnih pravnih radnji zbog nepravilne upotrebe BalkaPress.com ili povezanih servisa.
Korisnik izjavljuje da je svestan da se od vlasnika može zahtevati da otkrije lične podatke na zahtev državnih organa.

Dodatne informacije o ličnim podacima korisnika

Osim informacija sadržanih u ovoj politici privatnosti, BalkaPress.com može korisniku da pruži i dodatne i kontekstualne informacije vezane za određene servise ili prikupljanje i obradu ličnih podataka na zahtev.

Sistemski zapisi i održavanje

Za potrebe rada i održavanja, BalkaPress.com i svi servisi trećih lica mogu sakupljati datoteke koje beleže interakciju sa BalkaPress.com (sistemski logovi) i koriste druge lične podatke (kao što je IP adresa) za tu svrhu.

Informacije koje nisu sadržane u ovoj politici

Više detalja o sakupljanju ili obradi ličnih podataka mogu se zatražiti od vlasnika u bilo koje vreme. Molimo pogledajte kontakt podatke na početku ovog dokumenta.

Kako se obrađuju “Do not track” zahtevi

BalkaPress.com ne podržava “Do Not Track” zahteve.
Da odredite da li servisi trećih lica podržavaju “Do Not Track” zahteve, molimo vas pročitajte njihove politike privatnosti.

Promene ove politike privatnosti i kolačića

Vlasnik zadržava pravo da izmeni ovu politiku privatnosti i kolačića u bilo kom trenutku, obaveštavajući svoje korisnike na ovoj stranici i eventualno u okviru BalkaPress.com i/ili – koliko je to tehnički i pravno izvodljivo – i tako što šalje obaveštenja korisnicima putem kontakt informacija dostupnih vlasniku. Preporučuje se da se često proverava ova stranica, i obrati pažnja na datum poslednje izmene navedene na vrhu.

Ukoliko promene utiču na aktivnosti obrade obavljene na osnovu saglasnosti korisnika, vlasnik će prikupljati novu saglasnost od korisnika, gde je to potrebno.

Definicije i pravne reference

Lični podaci (ili podaci)

Sve informacije koje direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama – uključujući i lični identifikacioni broj – omogućavaju identifikaciju ili prepoznatljivost fizičkog lica.

Podaci o korišćenju

Informacije prikupljene automatski preko BalkaPress.com (ili servisa trećih lica koja koristi BalkaPress.com), mogu uključivati: IP adrese ili imena domena računara koja koriste korisnici koji koriste BalkaPress.com, URI (Uniform Resource Identifier) adrese, vreme zahteva, metod koji se koristi za podnošenje zahteva serveru, veličinu datoteke primljene u odgovoru, numerički kod koji označava status odgovora servera (uspešan ishod, greška, itd.), zemlju porekla, karakteristike pregledača i operativni sistem koji korisnik koristi, različite detalje o vremenu posete (npr. vreme provedeno na svakoj strani) i detalje o putanji koja se sledi unutar BalkaPress.com, posebno u vezi sa redosledom posećenih stranica, i druge parametre o operativnom sistemu uređaja i/ili korisničkom IT okruženju.

Korisnik

Pojedinac koji koristi BalkaPress.com, ukoliko nije drugačije naznačen, poklapa se sa subjektom podataka.

Predmet podataka

Fizičko lice na koje se odnose lični podaci.

Procesor podataka (ili supervizor podataka)

Fizičko ili pravno lice, državni organ, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

Kontrolor podataka (ili vlasnik)

Fizičko ili pravno lice, državni organ, agencija ili drugo telo koje, samo ili zajedno s drugima, određuje namene i sredstva obrade ličnih podataka, uključujući i sigurnosne mere u vezi sa radom i korišćenjem BalkaPress.com. Kontrolor podataka, osim ako nije drugačije naznačeno, vlasnik je BalkaPress.com.

BalkaPress.com (sajt, aplikacija i servis)

Sredsta za prikupljanje i obradu ličnih podataka korisnika.

Servis ili usluga

Usluga koju pruža BalkaPress.com, kao što je opisano na odgovarajući način na ovoj strani.

Evropska unija (ili EU)

Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve reference u ovom dokumentu o Evropskoj uniji uključuju sve države trenutne članice Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora.

Kolačići

Mali skup podataka koji se čuvaju na korisničkom uređaju.


Pravne informacije

Ova izjava o privatnosti je pripremljena na osnovu odredaba više zakona, uključujući član 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR). Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na BalkaPress.com, osim ako u ovom dokumentu nije drugačije naznačeno.